กีฬานักเรียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3

วันที่โพสต์: 7 ต.ค. 2019, 12:44:44

วันที่ 3 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษานครการหลง 3 ณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษณ์วิทยา) ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนศูนย์ฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอต่อไป