นางวันดี วุ่นซิ้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิและคณะ เยี่ยมชมที่ว่างสร้างอาหาร

วันที่โพสต์: 17 ธ.ค. 2019, 6:34:59

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางวันดี วุ่นซิ้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิและคณะ เยี่ยมชมที่ว่างสร้างอาหาร และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) โดยนางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมที่ว่างสร้างอาหาร