นายอำเภอคอนสวรรค์เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

Post date: Nov 13, 2019 5:57:35 AM

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ท่านยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ คุณนายวนิดา สายคำมี พร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซีพี มาเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูชุมชน บวรหนองขาม ในการเตรียมรับมอบโครงการ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง