พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)

วันที่โพสต์: 2 ต.ค. 2016, 11:19:10

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) โรงเรียนบ้านฝาย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรคอนสรรค์ ได้จัดพิธีมอบพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 38 คน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท กิติศักดิ์ โพธิ์ศรี สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นายสุรพงษ์ ศรีรักธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาย ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้วิทยากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6