พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบ ปพ.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 1 เม.ย. 2014, 13:56:04

โรงเรียนบ้่านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และ มอบ ปพ. 1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 9 คน ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั่วคราว (ใต้ถุนอาคารไม้ ) โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมงานในครั้งนี้