ผู้บริหารสถานศึกษา มาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่โพสต์: 16 ก.พ. 2019, 6:08:04

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้บริหารสถานศึกษา มาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย

1. นางปัทมา พุทธเเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงาม

2. นางรุ่งอรุณ ป้องขันธ์ ผู้อำนวยการรร.ห้วยน้ำคำ

3. นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการรร.สหประชาสรร

นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการพัฒนา