ผู้นำชุมชนร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 9 ก.ย. 2019, 5:14:20

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 นายทองสุข บุญวิจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายแสงทอง ทองงาม กำนันตำบลหนองขาม นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ผู้นำชุมชน นางละมุล ตอพลผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้สะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้