ประชุมนิเทศ

วันที่โพสต์: 13 ธ.ค. 2018, 6:25:48

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้มีการจัดประชุมนิเทศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๓ คน ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.