ประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์: 17 ธ.ค. 2016, 5:14:38

วันศุกร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาา(ทองงามวิทยา) ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน และแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา และผู้เรียน