ประชุมผุ้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์: 31 พ.ค. 2017, 13:57:30

เมื่อวันอังคารที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรีนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วม จำนวน 115 คน เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา และในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชั้นเรียน และซักถามข้อสังสัยกับครูประจำชั้นในแต่ละระดับชั้น