นำเสนอรางวัลทรงคุณค่า O-BEC AWARDS ระดับภาค

วันที่โพสต์: 8 ธ.ค. 2014, 3:20:06

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมนำเสนอรางวัลทรงคุณค่า O-BEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับภาค ในวันที่ 7 ธันวาคม พศ. 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดสกลนคร นำโดย

ผู้อำนวยการละมุล ตอพล และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)