ประเมินรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประจำปี 2557

วันที่โพสต์: 9 พ.ย. 2014, 7:42:09

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา รับการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประจำปี 2557 ประเภท การจัดการบริหารสถานศึกษา ขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ที่จังหวัด สกลนคร