ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ มอบปุ๋ยคอกให้โรงเรียน

วันที่โพสต์: 16 ก.ค. 2014, 8:44:38

นายประสิทธิ์ ทองกอน ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์และคณะ มอบปุ๋ยคอกให้กับโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) เพื่อใช้ในงานเกษตร ในการนี้ทางชุมชนบ้านหนองขาม นำโดย นายแสงทอง ทองงาม ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม และผู้ปกครองเข้าร่วมรับมอบด้วย