รับบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่โพสต์: 28 พ.ค. 2019, 2:16:24

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รับบริการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกชั้นเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด เพื่อประเมินความอ้วน ค่า BMI การบริหารจัดการเรื่องยาเสริมธาตุเหล็กให้ได้รับครบถ้วนทุกชั้นเรียน ป.๑-๖ ค่าสายตาเด็กเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป