รับการนิเทศการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันที่โพสต์: 29 ส.ค. 2017, 16:29:49

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้าหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รับการนิเทศการขับเคลื่อนน"ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ั่งยืน โดยท่านผู้อำนวยการใบบุญ บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ธัญญาธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์สาวิกา จักรบุตร ให้คำชี้แนะ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้