รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่โพสต์: 1 ก.ค. 2016, 7:33:47

เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อรักษาคงสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ ทอง ผลจากการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อยุุ่ในระดับ ดีมาก