รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

วันที่โพสต์: 16 ต.ค. 2014, 6:57:44

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นำโดย นายศักดิ์สว่าง สายโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย 1 และ นางศุภมาศ ผุยแสงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย 1 โดยมีผู้ร่่วมต้อนรับในครั้งนี้ นำโดย นายสมนึก เลึั้ยงพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นายประสิทธิ์ ทองกร ปศุสัตย์อำเภอคอนสวรรค์ และผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตบริการ