รับการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์โรงเรียน

วันที่โพสต์: 20 ส.ค. 2014, 13:39:43

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์โรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นำโดย นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์ นักวิชการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวสินินาถ ธงสันเทียะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และ นางสมศิรัตน์ วรรณประวัติ เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557