รับมอบทุนการศึกษา

วันที่โพสต์: 12 พ.ย. 2014, 8:00:03

ผูู้อำนวยการละุมล ตอพล และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ในเขตบริการ รับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ยากจน จำนวน 9 คน จากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๑๐ จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายอภิพัฒน์ โชคบำรุง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๐ จังหวัด