รับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วันที่โพสต์: 8 พ.ค. 2017, 14:01:06

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รับความเมตตาจากท่านหลวงพ่อสำเภา สันติญาณโกเจ้าอาวาสวัดประจันตคาม (ใยพิมล) จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มามอบให้โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมจำนวน 16 เครื่อง notebookสำหรับครู จำนวน 5 เครื่อง เครื่องเสียงพร้อม เครื่องเล่น CD จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา เดือนละ 2,000 บาท พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ให้ชุมชนหนองขาม จำนวน 1 เครื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน กราบขอบพระคุณท่านหลวงพ่อ และศิษยานุศิษย์ เป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ให้ความเมตตา