โรงเรียนบ้าหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ฺBest Practice

วันที่โพสต์: 17 ส.ค. 2015, 13:39:06

โรงเรียนบ้าหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ฺBest Practice ระดับประเทศ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา และในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 อำเภอคอนสวรรค์ ปศุสัตว์ อำเภอคอนสวรรค์ พัฒนากรอำเภอคอนสวรรค์ ผู้ปกครอง