โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมบูรณาการวันวิสาขบูชา

วันที่โพสต์: 30 พ.ค. 2015, 14:56:14

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมบูรณาการวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การชมวิดีทัศน์ ประวัติพระพุทธเจ้า สรุปองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบุูชา และฟังเทศนาจากพระอธิการสมปอง วัดนรเทพหนองขาม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงความสำคัญของวันวิสาขบุูชา