โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558

Post date: Jun 11, 2015 7:35:44 AM

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) สพป.ชย 1 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เพื่อให้นักเรียนได้มอบตัวเป็นศิษย์ และระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมา และมีกิจกรรมบูรณาการวิชาศิลปะร่วมกับวันไหว้ครู