โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2559

วันที่โพสต์: 27 มี.ค. 2017, 5:12:46

เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ่จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองในเขตบริการ และนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา