โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

วันที่โพสต์: 27 มี.ค. 2017, 5:01:03

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ที่สวนสัตว์โคราช ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของสัตว์ การดำรงชีวิตของสัตว์

จากประสบการณ์จริง