โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่โพสต์: 29 มิ.ย. 2015, 4:08:04

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ในวันศูกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีกิจกรรมการประกวดอ่านบทกลอนสดุดีสุนทรภู่ การแต่งกายตัวละครในวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี และมีการแสดงละครสะท้อนสังคมในการป้องกันยาเสพติด และจัดกิจกรรมบูรณาการภาษาไทย การแต่งกลอนสี่