โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)เข้าร่วมคัดเลือก Best Practice's school ระดับโซนภูมิภาค 4

วันที่โพสต์: 29 ก.ค. 2015, 6:46:49

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา3ชัยภูมิ เขต ๑ เข้าร่วมคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับโซนภูมิภาคที่ ๔ ที่โรงแรมโคราชรีสอร์ท ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผลการคัดเลือกโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิ่ทย) ติด ๑ ใน ๕ และจะประเมินคัดเลือกในระดับประเทศ ในวันที่ ๗ สิ่งหาคม ๒๕๕๘