โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่

วันที่โพสต์: 21 ก.ค. 2015, 5:05:22

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้าหนองขาม(ทองงามวิทยา) เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหนองขามในพิธีอุปสมบทหมู่ และพิีธีฉลองใบตราตั้งเจ้าอาวาส วัดนรเทพหนองขาม