โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพีืนฐาน

วันที่โพสต์: 9 ธ.ค. 2016, 15:39:12

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียน และวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน