โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)รับการประเมิน Best Practice วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนขนาดเล็ก

Post date: May 28, 2015 3:56:12 AM

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน Best Practice วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นำโดยนายวิเชียร เคนชมภู รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นางรัชฎาพร มณีเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางกรพินธุ์ โชติราษีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ