โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ฺBest Practice ประจำปี 2559

วันที่โพสต์: 26 ก.ย. 2016, 14:12:25

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์ โรงเรียนคอนสวรรค์ ชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินในครั้งนี้