โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2558

วันที่โพสต์: 26 พ.ย. 2015, 14:40:18

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครอง ให้กำลังใจ และร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) ประจำปี 2558 ในครั้งนี้