โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

วันที่โพสต์: 21 ม.ค. 2016, 4:23:56

โรงเรียนบ้านนหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ นำโดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ นายสุพรรณ เป็นพร้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ นายวรพงษ์ แสนเมือง รอง ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นายพิชิติ หอมหวล รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต ๓ นายประจักษ์ ทองเลิศ ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ นางจีรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป. นครราชสีมา เขต ๓ และ นางทองอยู่ เภาสระคู ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้