โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)รับมอบพันธุ์โคโครงการไถ่ชีวิต

วันที่โพสต์: 12 ส.ค. 2014, 17:02:00

เมื่อวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอคอนสวรรค์ นายประสิทธิ์ ทองกร ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีมอบโคในโครงการไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิ่งนีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) โดยมีนายสุรศักดิ์ ฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)นางละมุล ตอพล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง รับมอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน