โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทน ประจำปี 2559

วันที่โพสต์: 9 ธ.ค. 2016, 15:43:10

เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้รับมอบหมายภารกิจเป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทน ประจำปี 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ จัดนิทรรศการด้านการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

วางแผนจัดนิทรรศการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพกิจกรรมเตรียมการจัดนิทรรศการ

ภาพกิจกรรมวันงาน นายชูศักดิ์ ตรีสาร ประธานในพิธี