โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิกิจกรรม"ปันน้ำใจในสายฝน"

วันที่โพสต์: 6 ต.ค. 2017, 4:45:54

วันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย

พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผุู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เดินทางมามอบเสื้อกันฝน เครื่องดนตรี เครื่องกรองน้ำ และคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรม

"ปันน้ำใจในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด๋็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

นางสุทิน ตรีสาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวต้อนรับ และนางละมุล ตอพล ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพอสังเขป

ในการนี้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางวนิดา สายคำมี ภริยานายอำเภอคอนสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยภุูมิ และผู้บริหารสถานศึกษามาร่วมให้การต้อนรับ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลีและคณะได้เยี่ยมชม ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)