โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

วันที่โพสต์: 2 ม.ค. 2017, 15:38:43

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) และโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 จำนวน 10 โรงเรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือชัวคราวโรงเรียนบ้านฝาย