โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Comuption Day)

วันที่โพสต์: 13 ธ.ค. 2017, 7:44:54

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ร่วมจัดบูชนิทรรศการ วันต่อต้านคอรผ์รัปชันสากล (International Anti-Comuption Day) ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ในการนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียน โดย นางละมุล ตอพล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาม(ทองงามวิทยา) และคณะครู ได้นำเรียนข้อมูลในการจัดกิจกรรม แนวทางสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)