โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมมหกรรมวิ่ชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปี 2559

วันที่โพสต์: 16 ก.พ. 2017, 5:49:14

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการนักเรียน อำเภอคอนสวรรค์ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) โดยมี ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 45 คน 24 กิจกรรม