โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชย 2

วันที่โพสต์: 11 ต.ค. 2017, 0:26:17

วันที่ 10 ต.ค. 2560 ผู้บริหารคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชย. 2 ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้บรรยายสรุป แนวทางการบริการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คุณพ่อทองสุข บุญวิจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายแสงทอง ทองงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้บรรยายรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาดูงาน ได้เยี่ยมชม ห้องคอมพิวเตอร์พอเพียง ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ห้องเรียน และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชน