โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นม.3

วันที่โพสต์: 6 ส.ค. 2017, 14:48:38

มื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ต้อนรับคณะผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

ทางโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นำโดย นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้บรรยายสรุปการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ในหัวข้อ

1. การแข้ไขปัญาการอ่านออก เขียนได้

2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

3. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ