ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ของ ศุนย์ฯ นครกาหลง 3

วันที่โพสต์: 1 ก.ค. 2016, 7:29:21

เมื่อวันที่ เสาร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) นำนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน เข้าร่่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ปี 2559 ของศูนย์ฯ นครกาหลง 3 โดยมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 15 โรงเรียน มีศึกษานิเทศก์ ธัญญาธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ เป็นวิทยากรและคณะ