“ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่น้อง รร.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

Post date: Nov 15, 2019 2:01:37 PM

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (KPI) และบริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด (KSP) ระดมทุนเพื่อการศึกษา รวม 470,000 บาท ใช้ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลให้โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ในโครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีรับมอบโครงการ“ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่น้อง รร.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จ.ชัยภูมิ และนายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ

โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน จัดทำโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชน โดยเฉพาะ เด็ก คืออนาคตของชาติ และจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

และนายวีรชัย รัตนบานชื่น รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซีพีเอฟ เป็นประธานส่งมอบโครงการ และกล่าวว่า โครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อต้องการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากโรงเรียนที่ใกล้สถานประกอบการ ช่วยพัฒนาระบบสุขาภิบาล และการปรับปรุงสถานที่โรงเรียน รวมทั้งเป็นการผนึกกำลังของพนักงานจาก 3 บริษัท ในเครือซีพี ได้มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนใกล้สถานประกอบการ และเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและชุมชนให้มีความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

โครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” เป็นโครงการความร่วมมือของ ซีพีเอฟ เคพีไอ และเคเอสพี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ สู่ความยั่งยืน ได้แก่ การดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ ประชาชน และบริษัท