ศึกษาดูงาน

วันที่โพสต์: 21 พ.ค. 2017, 2:28:46

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ต้อนรับคณะครู จากโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา อำเภอภักดีชุมพล นำโดยท่านผู้อำนวยการ เยาวภา กล้าขยัน และจากโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ อำเภอหนองบัวแดง ผู้อำนวยการ จิระพงษ์ บุญเสนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง