ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.พังงา

วันที่โพสต์: 20 ก.ย. 2019, 4:07:25

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนนิโครธารามและโรงเรียนโคกเจริญ อำเภอทับปุด สพป.พังงา มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจากท่านยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ คุณนายวนิดา สายคำมี คุณนายท่านนายอำเภอคอนสวรรค์ ท่านรอง ผกก.สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์ ท่านกำนันตำบลหนองขามร่วมให้การต้อนรับและพบปะกับคณะผู้มาศึกษาดูงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้