ต้อนรับครูใหม่

Post date: May 21, 2017 2:20:27 AM

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นางละมูล ตอพล ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ต้อนรับครูใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูนิตยา โสมาบุตร วิชาเอกภาษาไทย ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา และคุณครูอรวรรณ ประสานวงค์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนนางแดดเหนือ