อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต

วันที่โพสต์: 26 ส.ค. 2017, 6:38:37

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับโรงเรียนโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์) โรงเรียนโนนพันชาติ และโรงเรียนบ้านลำชี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้บริหาร คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วม จำนวน 180 คน ณ วัดณรเทพหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ