กิจกรรมปีการศึกษา 2562

วันครูแห่งชาติ ปีพ.ศ.2563 ครั้งที่64

โพสต์17 ม.ค. 2563 09:02โดยChutathip Math   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2563 09:06 ]

วันที่16 มกราคม 2563 ท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมงานวันครูแห่งชาติครั้งที่64 โดยสมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์จัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

โพสต์10 ม.ค. 2563 03:18โดยChutathip Math   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2563 19:22 ]

วันที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) โดยการนำของนางละมุล  ตอพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 มีกิจกรรมหลากหลาย  การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีหนองขาม และการมอบทุนเสมอภาคให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมชมการแสดงของบุตรหลาน และร่วมสนับสนุนของรางวัลสำหรับเด็กๆ

กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่

โพสต์18 ธ.ค. 2562 23:53โดยChutathip Math

กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่ออาหารกลางวัน  ทุกวันหฤหัสบดี เวลา14.00-15.00 น.  ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า กิจกรรม ฉันทำได้( I CAN..  ) คณะครูจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงนางวันดี วุ่นซิ้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิและคณะ เยี่ยมชมที่ว่างสร้างอาหาร

โพสต์16 ธ.ค. 2562 22:34โดยChutathip Math

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒  นางวันดี วุ่นซิ้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิและคณะ เยี่ยมชมที่ว่างสร้างอาหาร  และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  โดยนางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมที่ว่างสร้างอาหาร

ท่านหลวงพ่อสำเภา สันติญาณโก เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

โพสต์5 ธ.ค. 2562 20:03โดยChutathip Math

วันพุธที่  ๔  ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่านหลวงพ่อสำเภา    สันติญาณโก    วัดประจันตคามเสมาราม(ใยพิมล) จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ มาให้ความเมตตากับลูกนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) โดยนำขนม  ผลไม้  อาหาร  มามอบให้กับนักเรียน  ขออนุโมทนา มา ณ โอาสนี้

“ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่น้อง รร.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

โพสต์15 พ.ย. 2562 06:01โดยChutathip Math   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 20:10 ]

วันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (KPI) และบริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด (KSP) ระดมทุนเพื่อการศึกษา รวม 470,000 บาท ใช้ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลให้โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ในโครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีรับมอบโครงการ“ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่น้อง รร.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จ.ชัยภูมิ  และนายยุทธชัย  สายคำมี  นายอำเภอคอนสวรรค์  นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  นางละมุล  ตอพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ  

  โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน จัดทำโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชน โดยเฉพาะ เด็ก คืออนาคตของชาติ และจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  

และนายวีรชัย รัตนบานชื่น รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซีพีเอฟ เป็นประธานส่งมอบโครงการ และกล่าวว่า โครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อต้องการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากโรงเรียนที่ใกล้สถานประกอบการ ช่วยพัฒนาระบบสุขาภิบาล และการปรับปรุงสถานที่โรงเรียน รวมทั้งเป็นการผนึกกำลังของพนักงานจาก 3 บริษัท ในเครือซีพี ได้มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนใกล้สถานประกอบการ และเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการและชุมชนให้มีความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

โครงการ “ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” เป็นโครงการความร่วมมือของ ซีพีเอฟ เคพีไอ และเคเอสพี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ สู่ความยั่งยืน ได้แก่ การดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ ประชาชน และบริษัท


วิดีโอ YouTube

                                                                                                               

https://www.naewna.com/local/454329

นายอำเภอคอนสวรรค์เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

โพสต์12 พ.ย. 2562 21:57โดยChutathip Math

วันพุธที่ 13  พฤศจิกายน 2562 ท่านยุทธชัย สายคำมี  นายอำเภอคอนสวรรค์  คุณนายวนิดา สายคำมี   พร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซีพี มาเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูชุมชน บวรหนองขาม ในการเตรียมรับมอบโครงการ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง


ชุมชนบวรหนองขามร่วมพัฒนาร.ร.เพื่อเตรียมรับมอบกิจกรรม ซี พี รวมน้ำใจจากพี่สู่น้อง

โพสต์10 พ.ย. 2562 21:09โดยChutathip Math   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 21:27 ]

ุวันอาทิตย์ที่  10  พฤศจิกายน  2562 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับชุมชนบวร หนองขามพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมรับมอบกิจกรรมซี พี รวมน้ำใจจากพี่สู่น้อง ในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 โดยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานรับมอบค่ะ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์9 พ.ย. 2562 04:02โดยChutathip Math

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
คณะผู้บริหาาร ซีพีเอฟ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

โพสต์23 ต.ค. 2562 17:59โดยChutathip Math

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาาร ซีพีเอฟ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการสร้างห้องส้วม การปรับปรุงบริเวณสถานที่ เพื่อความก้าวหน้าของโครงการ ซีพี จากพี่สู่น้อง ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

1-10 of 166