ไม่มีชื่อ

ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์18 มี.ค. 2562 20:26โดยเบญจมาศ นมัสการ

วันจันทร์ที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๒ นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

โพสต์18 มี.ค. 2562 01:21โดยเบญจมาศ นมัสการ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 22:09 ]

      วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป นำโดย นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ ณ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์18 มี.ค. 2562 01:19โดยเบญจมาศ นมัสการ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 19:18 ]

      วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมีการดำเนินการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, , และ ๕ ทดสอบจำนวน ๔ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในการนายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ได้เยี่ยมสนามสอบในวันดังกล่าว

การฝึกอบรมยุวเกษตรในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์18 มี.ค. 2562 01:18โดยเบญจมาศ นมัสการ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 19:14 ]

      วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นักเรียนชั้น ป.๓- ป.๖ โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ได้รับการฝึกอบรมยุวเกษตรในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมสร้างเกษตรรุ่นใหม่สืบสานอาชีพเกษตรกรรม กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะวิทยากรจาก นายศักดิ์ชัย เกษประทุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรจังหวัดชัยภูมิ, นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์


การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนกลุ่มเด็กพิเศษ

โพสต์18 มี.ค. 2562 01:16โดยเบญจมาศ นมัสการ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 19:10 ]

    วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้จัดมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนกลุ่มเด็กพิเศษ จำนวน 26 คน จำนวน 800 บาท จากโครองการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงท่อนไข ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และ กสศ.ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E

โพสต์18 มี.ค. 2562 01:10โดยเบญจมาศ นมัสการ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 19:06 ]

        วันอังคารที่   มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. พันตำรวจโทอัครเดชนินธร ทวีสินวัฒนเดชา รองผู้กำกับ สภ.คอนสวรรค์ ได้มาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) ให้กับนักเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จำนวน 14 คน ณ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิยา)
ผู้บริหารสถานศึกษา มาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โพสต์15 ก.พ. 2562 22:08โดยเบญจมาศ นมัสการ

       วันศุกร์ที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้บริหารสถานศึกษา มาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย
             1. นางปัทมา พุทธเเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
             2. นางรุ่งอรุณ ป้องขันธ์ ผู้อำนวยการรร.ห้วยน้ำคำ
             3. นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการรร.สหประชาสรร
      นางละมุล  ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการพัฒนา


อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ได้เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

โพสต์14 ก.พ. 2562 23:12โดยเบญจมาศ นมัสการ   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2562 06:08 ]

            วันที่14 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 16.00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  ได้เยี่ยมชม ห้องเกียรติยศ ฐานการเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริ ที่ร.ร.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดนางศรีสมัย  โชติวนิช นายยุทธชัย  สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์  นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ

ร่วมกิจกรรมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ

โพสต์24 ม.ค. 2562 22:21โดยเบญจมาศ นมัสการ   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2562 16:17 ]

  วันหฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้มาประเมินกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอคอนสวรรค์ ท่านยุทธชัย สายคำมี เป็นประธานในการต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้หนองขาม
   ในการนี้  คณะกรรมการคักเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ท่านปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สัตว์แพทย์หญิงศรีสมัย โชติวานิช ปตุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์นายประสิทธิ์  ทองกรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่ออาหารกลางวัน โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมีโรงเรียนบ้าหนองขาม(ทองงามวิทยา) นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและนำชมฐานการเรียนรู้ ภายในโรงเรียน จำนวน ๑๒ ฐานการเรียนรู้

บันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์21 ม.ค. 2562 17:57โดยเบญจมาศ นมัสการ

    ในวันจันทร์ที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) โดย นางละมุล  ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  


1-10 of 129