ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรม คอนสวรรค์ปั่นครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จะจัดกิจกรรม คอนสวรรค์ ปั่น ครั้งที่ 2  " ปั่นเพื่อน้อง ร่วมสร้างห้องเกียรติยศ" ในวันอาทิตย์ที่ 28 ส ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2559 01:26 โดย เบญจมาศ นมัสการ
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภุมิ เขต 1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ ระหว่างว ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2558 23:39 โดย เบญจมาศ นมัสการ
 • ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนอทงขาม(ทองงามวิทยา) เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และในปีการศึกษานี้โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)มีนักศึกษาฝ ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2558 20:31 โดย เบญจมาศ นมัสการ
 • ขอแสดงความยินดี โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเสนอรางวัลทรงคุณค่า O-BEC AWARDS  สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม โรงเร ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2557 05:45 โดย เบญจมาศ นมัสการ
 • แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่10 ตุลาคม 2557  - ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 และในว ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2557 22:45 โดย เบญจมาศ นมัสการ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 142 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา