กิจกรรมปีการศึกษา  2562

วันครูแห่งชาติ ปีพ.ศ.2563 ครั้งที่64 — 17 ม.ค. 2020, 17:02:29

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" — 10 ม.ค. 2020, 11:18:04

กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่ — 19 ธ.ค. 2019, 7:53:08

นางวันดี วุ่นซิ้ว  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิและคณะ เยี่ยมชมที่ว่างสร้างอาหาร — 17 ธ.ค. 2019, 6:34:59

ท่านหลวงพ่อสำเภา    สันติญาณโก  เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) — 6 ธ.ค. 2019, 4:03:17

“ซีพี รวมน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่น้อง รร.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) — 15 พ.ย. 2019, 14:01:37

นายอำเภอคอนสวรรค์เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) — 13 พ.ย. 2019, 5:57:35

ชุมชนบวรหนองขามร่วมพัฒนาร.ร.เพื่อเตรียมรับมอบกิจกรรม ซี พี รวมน้ำใจจากพี่สู่น้อง — 11 พ.ย. 2019, 5:09:32

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 — 9 พ.ย. 2019, 12:02:41

คณะผู้บริหาาร ซีพีเอฟ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) — 24 ต.ค. 2019, 0:59:33

กีฬานักเรียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3 — 7 ต.ค. 2019, 12:44:44

"ด้วยรักและศรัทธา มุทิตาบูชาครู"งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูองอาจ  วิเศษแสง — 20 ก.ย. 2019, 4:40:08

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.พังงา — 20 ก.ย. 2019, 4:07:25

ผู้นำชุมชนร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน — 9 ก.ย. 2019, 5:14:20

บริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)  ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง — 6 ก.ย. 2019, 2:03:32

คณะผู้บริหารบริษัท ซีพีเอฟ สำรวจพื้นที่โรงเรียน — 5 ก.ย. 2019, 9:10:36

ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์มอบเป็ดปักกิ่งพร้อมไข่ — 3 ก.ย. 2019, 2:55:55

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำฯ กับ  อบต.หนองขาม — 3 ก.ย. 2019, 2:45:23

กิจกรรมดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ — 23 ส.ค. 2019, 7:00:54

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ — 23 ส.ค. 2019, 6:48:21

เล้า ซุ้ย เซ้ง ฟาร์ม  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ — 22 ส.ค. 2019, 8:18:41

โรงพยาบาลคอนสวรรค์ตรวจสุขภาพภายในช่องปากให้กับนักเรียน  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ — 22 ส.ค. 2019, 8:15:45

พระมหาไพโรจน์  กิตติปุณโณ   มอบทุนการศึกษา ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๒ — 22 ส.ค. 2019, 8:11:35

กิจกรรมการนิเทศแบบบูรณาการ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๒  จาก สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ — 22 ส.ค. 2019, 8:10:01

นางปริศนา พึ่งภูมิ   ข้าราชการบำนาญพร้อมครอบครัวบริจาคพัดลม อุปกรณ์การเรียน ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองามวิทยา) — 13 มิ.ย. 2019, 7:25:27

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลานิลลงสระประมงโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) — 30 พ.ค. 2019, 2:27:11

รับบริการตรวจสุขภาพนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ — 28 พ.ค. 2019, 2:16:24

โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ — 27 พ.ค. 2019, 7:18:59

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ — 27 พ.ค. 2019, 7:14:57

ร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 — 27 พ.ค. 2019, 7:09:19

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 — 27 พ.ค. 2019, 7:02:48

ร่วมพิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ — 27 พ.ค. 2019, 6:50:21

การจับการกุศล ณ สระประมงโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) — 27 พ.ค. 2019, 6:45:29

การเข้าอบรม เรื่อง"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" — 27 พ.ค. 2019, 6:08:54

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อต้อนรับการตรวจราชการของ ท่าน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ — 27 พ.ค. 2019, 3:26:48

เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภช  น้ำอภิเษก ณ วัดไพรีพินาศ — 27 พ.ค. 2019, 3:16:56

เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ  อุโบสถวัดไพรีพินาศ — 27 พ.ค. 2019, 3:14:37

ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ — 19 มี.ค. 2019, 3:26:33

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ — 18 มี.ค. 2019, 8:21:39

การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 — 18 มี.ค. 2019, 8:19:50

การฝึกอบรมยุวเกษตรในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง — 18 มี.ค. 2019, 8:18:18

การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนกลุ่มเด็กพิเศษ — 18 มี.ค. 2019, 8:16:41

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E — 18 มี.ค. 2019, 8:10:09

ผู้บริหารสถานศึกษา มาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ — 16 ก.พ. 2019, 6:08:04

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  ได้เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) — 15 ก.พ. 2019, 7:12:24

ร่วมกิจกรรมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ — 25 ม.ค. 2019, 6:21:10

บันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา — 22 ม.ค. 2019, 1:57:15

การแสดงดนตรีจากคณะดนตรีผู้พิการทางสายตาเพื่อขอรับบริจาคเงิน — 21 ม.ค. 2019, 2:43:15

วันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒ — 10 ม.ค. 2019, 5:35:16

การรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ — 10 ม.ค. 2019, 5:33:16

หลวงพ่อท่าน หลวงพ่อสำเภา สันติญาณโก และคณะศิษย์ยานุศิษย์ มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) — 10 ม.ค. 2019, 2:31:55

ไม่มีชื่อ — 3 ม.ค. 2019, 3:24:08

การจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๒ — 3 ม.ค. 2019, 3:15:05

การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ — 26 ธ.ค. 2018, 1:34:44

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" — 25 ธ.ค. 2018, 7:37:07

ประชุมนิเทศ — 13 ธ.ค. 2018, 6:25:48

การมอบทุนการศึกษา  ทุนถวายช้าง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ — 13 ธ.ค. 2018, 6:04:55

การดูแลสุขภาพในช่องปาก นักเรียน — 22 พ.ย. 2018, 6:30:58

การสอบอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ — 21 พ.ย. 2018, 4:32:17

การอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีชาวนาไทย — 21 พ.ย. 2018, 3:09:46

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ — 12 มิ.ย. 2018, 3:32:25

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปะจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ — 12 มิ.ย. 2018, 3:23:28

การบริจาคเพื่อการศึกษา — 6 มี.ค. 2018, 5:50:19

เครือข่ายสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) — 13 ธ.ค. 2017, 8:04:13

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Comuption Day) — 13 ธ.ค. 2017, 7:44:54

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา — 10 พ.ย. 2017, 7:59:54

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชย 2 — 11 ต.ค. 2017, 0:26:17

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิกิจกรรม"ปันน้ำใจในสายฝน" — 6 ต.ค. 2017, 4:45:54

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ดาวเรืองเพื่อพ่อ ชูช่อสง่างาม ที่หนองขาม — 6 ต.ค. 2017, 4:36:27

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเยี่ยม ชุมชนบวรหนองขาม ตามโครงการ 9101 — 5 ต.ค. 2017, 15:15:56

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเศรษฐกิจพอเพียงในการเสวนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา — 2 ก.ย. 2017, 15:56:52

รับการนิเทศการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" — 29 ส.ค. 2017, 16:29:49

อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต — 26 ส.ค. 2017, 6:38:37

จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ — 13 ส.ค. 2017, 4:05:23

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 — 13 ส.ค. 2017, 3:54:16

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นม.3 — 6 ส.ค. 2017, 14:48:38

กิจกรรมวันสถาปนาคลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 — 5 ก.ค. 2017, 13:33:48

เข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ Moe Awards ประจำปี 2560 — 5 ก.ค. 2017, 11:55:01

รับมอบม่าม่าจากหลวงพ่อสำเภา สันติญาณโกและศิษยานุศิษย์ — 5 ก.ค. 2017, 11:34:04

จัดกิจกรรมบูรณาการวันงดสูบบุหรีโลก ปี 60 — 31 พ.ค. 2017, 14:19:05

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ — 31 พ.ค. 2017, 14:08:32

ประชุมผุ้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 — 31 พ.ค. 2017, 13:57:30

ศึกษาดูงาน — 21 พ.ค. 2017, 2:28:46

ต้อนรับครูใหม่ — 21 พ.ค. 2017, 2:20:27

ห้องคอมพิวเตอร์พอเพียง — 12 พ.ค. 2017, 2:52:51

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 — 12 พ.ค. 2017, 2:43:51

รับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ — 8 พ.ค. 2017, 14:01:06

บทโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)เข้ารับเกียตริบัตรสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขความไม่มีชื่อ — 27 มี.ค. 2017, 5:24:32

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2559 — 27 มี.ค. 2017, 5:12:46

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมทัศนศึกษา — 27 มี.ค. 2017, 5:01:03

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง (ผจญภัยในโลกกว้าง) — 20 ก.พ. 2017, 13:52:51

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมมหกรรมวิ่ชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปี 2559 — 16 ก.พ. 2017, 5:49:14

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 — 15 ม.ค. 2017, 13:42:40

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 — 2 ม.ค. 2017, 16:02:38

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี — 2 ม.ค. 2017, 15:38:43

ประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 — 17 ธ.ค. 2016, 5:14:38

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามวิถีชาวนาไทย ประจำปี 2559 — 17 ธ.ค. 2016, 5:07:11

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทน ประจำปี 2559 — 9 ธ.ค. 2016, 15:43:10

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพีืนฐาน — 9 ธ.ค. 2016, 15:39:12

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) — 2 ต.ค. 2016, 11:19:10

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ฺBest Practice ประจำปี 2559 — 26 ก.ย. 2016, 14:12:25

จัดกิจกรรมนาดำตามวิถีชาวนาไทย  ประจำปี 2559 — 18 ส.ค. 2016, 8:30:03

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ — 11 ส.ค. 2016, 8:21:55

เดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ — 4 ส.ค. 2016, 15:25:05

จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559 — 30 ก.ค. 2016, 4:15:40

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ — 1 ก.ค. 2016, 7:33:47

ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ของ ศุนย์ฯ นครกาหลง 3 — 1 ก.ค. 2016, 7:29:21

จัดกิจกรรมสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด — 1 ก.ค. 2016, 7:24:22

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 — 14 มิ.ย. 2016, 3:37:00

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ร่วมปลูกต้นไม้กับชุมชน — 14 มิ.ย. 2016, 3:22:33

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2559 — 4 มี.ค. 2016, 6:48:18

สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ศึกษาดูงาน — 9 ก.พ. 2016, 9:39:16

มอบทุนการศึกษา — 21 ม.ค. 2016, 5:17:50

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก — 21 ม.ค. 2016, 4:23:56

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2558 — 26 พ.ย. 2015, 14:40:18

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ — 18 พ.ย. 2015, 13:48:45

กิจกรรมนาดำ — 17 ส.ค. 2015, 14:32:10

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ — 17 ส.ค. 2015, 14:21:55

จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 — 17 ส.ค. 2015, 13:46:41

โรงเรียนบ้าหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ฺBest Practice — 17 ส.ค. 2015, 13:39:06

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2558 — 29 ก.ค. 2015, 8:45:59

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)เข้าร่วมคัดเลือก Best Practice's school ระดับโซนภูมิภาค 4 — 29 ก.ค. 2015, 6:46:49

การประชุมสัมมนาวิชาการและมอบรับโล่ชนะเลิศ obec awards — 21 ก.ค. 2015, 5:10:31

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ — 21 ก.ค. 2015, 5:05:22

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับศูนย์ฯ นครกาหลง ๓ จัดพิธีสวนสนาม — 2 ก.ค. 2015, 9:06:52

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด — 29 มิ.ย. 2015, 4:08:04

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ร่วมกับผู้ปกครองจัดทำสนาม BBL — 16 มิ.ย. 2015, 7:09:20

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558 — 11 มิ.ย. 2015, 7:35:44

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) จัดกิจกรรมบูรณาการวันวิสาขบูชา — 30 พ.ค. 2015, 14:56:14

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)รับการประเมิน Best Practice วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนขนาดเล็ก — 28 พ.ค. 2015, 3:56:12

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 — 21 พ.ค. 2015, 4:01:35

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 — 11 ม.ค. 2015, 6:19:32

กิจกรรมผจญภัยในโลกกว้าง Pack Holiday ลูกเสือสำรอง — 29 ธ.ค. 2014, 14:56:20

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม — 21 ธ.ค. 2014, 6:14:48

รับมอบผ้าห่ม — 12 ธ.ค. 2014, 3:18:57

นำเสนอรางวัลทรงคุณค่า O-BEC AWARDS ระดับภาค — 8 ธ.ค. 2014, 3:20:06

กิจกรรมดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ — 25 พ.ย. 2014, 14:44:05

พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557 — 25 พ.ย. 2014, 14:01:59

รับมอบทุนการศึกษา — 12 พ.ย. 2014, 8:00:03

ประเมินรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS  ประจำปี 2557 — 9 พ.ย. 2014, 7:42:09

ขอแสดงความยินดี — 16 ต.ค. 2014, 7:46:31

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ — 16 ต.ค. 2014, 7:33:14

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ — 16 ต.ค. 2014, 6:57:44

รับการตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์โรงเรียน — 20 ส.ค. 2014, 13:39:43

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 — 18 ส.ค. 2014, 13:59:12

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)รับมอบพันธุ์โคโครงการไถ่ชีวิต — 12 ส.ค. 2014, 17:02:00

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ — 12 ส.ค. 2014, 16:12:22

กิจกรรมนาดำโรงเรียนบ้านหนองขาม — 11 ส.ค. 2014, 13:55:08

ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ มอบปุ๋ยคอกให้โรงเรียน — 16 ก.ค. 2014, 8:44:38

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก — 30 มิ.ย. 2014, 3:40:35

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 — 12 มิ.ย. 2014, 13:26:10

โครงการเตรียมต้นกล้า ประจำปีการศึกษา 2557 — 19 พ.ค. 2014, 13:48:17

พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบ ปพ.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2556 — 1 เม.ย. 2014, 13:56:04

ร่วมงานวิชาการ สมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ — 1 เม.ย. 2014, 5:43:10

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 3 — 22 ม.ค. 2014, 11:31:10

นำเสนอผลงานสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ — 22 ม.ค. 2014, 11:23:03

ไม่มีชื่อ — 15 ต.ค. 2013, 11:24:39

ไม่มีชื่อ — 28 ส.ค. 2013, 11:29:10

ไม่มีชื่อ — 11 ส.ค. 2013, 8:15:08

ไม่มีชื่อ — 11 ส.ค. 2013, 5:47:24

ไม่มีชื่อ — 3 ก.ค. 2013, 10:29:59

ไม่มีชื่อ — 28 มิ.ย. 2013, 3:58:30

ไม่มีชื่อ — 8 มิ.ย. 2013, 3:22:36

ไม่มีชื่อ — 2 มิ.ย. 2013, 12:47:49

ไม่มีชื่อ — 2 มิ.ย. 2013, 12:34:48

ไม่มีชื่อ — 24 พ.ค. 2013, 4:10:29